Storitve

Naš pristop do strank je strokoven in profesionalen, predvsem pa delamo v želji, da zadovoljimo pričakovanja uporabnikov naših storitev. Bogatijo nas izkušnje, saj smo na trgu nepremičnin že od leta 1994.

Storitve za Vas opravljamo celovito

ZA PRODAJALCA NAPREMIČNIN

 • posredovanje pri prodaji,
 • iskanje resnih povpraševalcev,
 • učinkovito oglaševanje,
 • varen prenos lastninske pravice na pridobitelja nepremičnine

ZA KUPCA NEPREMIČNIN

 • pomoč pri iskanju,
 • odločanju,
 • pogajanju,
 • nakupu in varnemu prevzemu nepremičnine

ZA NAJEMODAJALCA / NAJEMOJEMALCA

 • posredovanje pri najemu ali pomoč pri iskanju najema nepremičnin,
 • sklepanje najemnih pogodb,
 • varno predajo ali prevzem nepremičnine

Ostale storitve, ki Vam jih ponujamo

 • pravno in poslovno svetovanje pri prometu z nepremičninami
 • preverjanje pravnega in dejanskega stanja nepremičnine
 • sestava kupoprodajne, darilne, služnostne, menjalne, zakupne, razdružile pogodbe, itd.
 • ureditev davčnega postopka
 • ureditev postopka pri prometu s kmetijskim zemljiščem
 • sestava zemljiškoknjižnega predloga
 • vpis vaše nepremičnine v zemljiško knjigo
 • svetovanje pri financiranju nepremičnine
 • cenitev tržne vrednosti
 • izdelava sodno zaprisežene cenitve nepremičnine

Poslovanje z nepremičninami je zahtevno in odgovorno dejanje. Zato je pomoč strokovnjaka še kako dobrodošla. Strokovna pomoč pri prometu z nepremičninami zmanjšuje tveganje in omogoča hitro in kvalitetno izpeljavo celotnega postopka.

Promet z nepremičninami naj bo varen, zato zaupajte nam!